Bernulphuskerk Oosterbeek, foto van voor september 1944

Tot vandaag stond het openbare leven op vele manieren stil. Corona was de oorzaak. Vorige week vertoonde ik me weer enigszins onder de mensen. Door een afspraak te maken bij een affordable kapper in Oosterbeek. Schuin tegenover de katholieke kerk.

In 1884 startte de bouw van deze kerk, volgens beginselen van de neo-gotiek. In WOII liep het gebouw schade op, na de oorlog werd het merendeels herbouwd. De torenspits kwam niet meer terug. Het Christus beeld werd verplaatst van recht voor naar links naast de ingang. Ik ging 10 minuten voor mijn afspraak naar binnen, de deur stond open, ik bleef maar kort.

Huidige situatie

Om later geknipt weer terug te komen. Mijn bijzondere aandacht ging uit naar de kunstwerken van Jan Toorop. Voor deze kerk maakte hij tussen 1916 en 1918 veertien kruiswegstaties. Veertien afbeeldingen over het lijden en sterven van Jezus. Nog steeds in deze kerk te bezichtigen. Honderd jaar na inwijding.

Jan Toorop (1858 – 1928) werd geboren in voormalig Nederlands-Indië. Kwam op zeker moment naar Nederland, heeft nog schoolgegaan op de HBS in Winterswijk en ging na zijn studie werken als kunstenaar. Op latere leeftijd trok het katholicisme hem aan. In 1916 werd hij door zijn Oosterbeekse muze beïnvloed en gevraagd om voor de Bernulphuskerk kruiswegstaties te maken. Waarmee hij instemde.

De wandeling wordt links vooraan in de kerk begonnen. De staties zijn getekend op hout en in mijn optiek gemaakt in krijt. Een bijbehorende folder gaf uitleg.

De eerste twee staties : Jezus wordt ter dood veroordeeld en neemt het kruis op zijn schouders
Vierde statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder
Detail zesde statie: Veronica reinigt het gelaat van Jezus
Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis
De laatste twee staties: Jezus wordt van het kruis genomen en in zijn graf gelegd

Ik was onder de indruk van de kunstwerken. Van museale proportie. Net als vele andere stukken binnen.

Buiten liep ik nog even een rondje om de kerk. Achter is nog steeds een begraafplaats te vinden. ‘Hier rusten afwachtend de herrijzenis ..’. Ik vond het een mooie Pinkstergedachte. En was blij die dag zowel kapper als kerk te hebben bezocht!

Achter de kerk de begraafplaats

Verantwoording: ik las Wikipedia, de folder in de kerk nam ik mee, alle foto’s maakte en bewerkte ik zelf, de vooroorlogse foto haalde ik van internet.