Jajaja het gaat wat worden met het Arnhemse station! Bijna iedere dag passeer ik de bouwplaats en komt het einddoel meer en meer in zicht. De opening is voorzien in november 2015, na de recent gereedgekomen stations in Rotterdam en Delft nadert een derde majeur spoorwegproject zijn laatste fase!

DSCN4671

De eerste project-activiteiten vonden plaats in 1997. Begonnen werd met de aanleg van een ondergrondse parkeergarage. Waarna volgden de bouw van kantoorruimtes en twee beeldbepalende torens. In 2007 volgde de sloop van het oude station en kon de bouw van nieuwe perrons, een perrontunnel en een fietsenstalling beginnen. In 2011 was dit klaar en werd het finale deel ingezet; de bouw van een spectaculaire stationshal en dito overkapping. Architectenbureau UNStudio onder leiding van Ben van Berkel (Erasmusbrug Rotterdam, Valkhofmuseum Nijmegen) leefde zich uit en verwerkte in het ontwerp onder meer 680 ton staal, 2500 kubieke meter beton en 36 soorten glas.

Een dieptepunt tijdens de lange bouwperiode vond ik de fase van het tijdelijke station; oneindig traplopen van 2009 tot 2011. Het hoogtepunt zat hem in het blijvende politieke draagvlak en de steeds weer gevonden financiering. Waardoor uiteindelijk een compromisloos station kon en zal worden afgebouwd.

DSCN4673

Naast de bouw van het nieuwe station vindt tegelijkertijd een renovatie van het hele gebied plaats. Er komt een goede verbinding met de binnenstad en er komen winkels in een passage die men ‘passerelle’ noemt. Op de foto hieronder zien we links de nieuwbouw van bioscoop Pathé, in het midden de bestaande gebouwen aan het Nieuwe Plein (met tekening van Arnhemmer Herman Kresse / Eric de Noorman) en rechts in de verte de Eusebiuskerk.

DSCN4672

Tijdens de bouw is ook de koepel aan de ingang Sonsbeekzijde afgebroken en is deze integraal verplaatst naar park Presikhaaf waar het nu staat als theehuis.

Arnhem internationaal

Met treinen van en naar alle windstreken en als halteplaats van de ICE is Arnhem een spoorwegknooppunt van formaat. Het internationaal karakter uit zich verder onder meer in de Amerikaanse koffie bij Starbucks, de vestiging van een World Trade Centre (versie Arnhem Nijmegen) en zit hem in details als de Bulgaarse accordeonisten die Italiaanse melancholia spelen!

Na de stationshal zal nog de OV-terminal worden afgerond. Vanaf het plein aan de voorkant zullen de lokale (trolley)bussen vertrekken. De regionale bussen zullen gaan rijden vanuit de haltes onder de kantoren. In de stationshal zelf kunnen we dan al genieten van de wokkel, de twist, de balcony en de roadbridge. Na achttien jaren afzien staat Arnhem eind 2015 weer op de rails. En op de kaart!

DSCN4669

Meer info? Kom nu al kijken of bezoek http://www.arnhemcentraal.nu